Smart base (icke-elektrisk)

Smart base utan kanaler för eldragning används till förankring av alla typer av stadsmiljöinventarier som inte behöver tillförsel av el. Det kan handla om pollare, skyltstolpar, avfallsbehållare, staket, cykelställ, osv. Smart base gör det enkelt att avlägsna inventarier i stadsmiljön när skador uppstår, i samband med arrangemang och liknande.

Fundamentet tillhandahålls i galvaniserat stål. En rostfri låsmekanism i sidokammaren håller föremålet på plats. Man behöver endast en skiftnyckel och en nyckel för montering/demontering.

Prisförfrågan