Smart base S fundament

Smart base S är en version av det här fundamentet utan kanaler för eldragning för produkter som man önskar montera ovan mark på en platta (ytmontering). Det handlar som regel om produkter som har en fotplatta och som kräver att förankringen sker på det här sättet. Smart base S gör det enkelt att avlägsna föremålen vid skador, i samband med arrangemang och liknande.

Fundamentet tillhandahålls i galvaniserat stål. En rostfri låsmekanism i sidokammaren håller föremålet på plats. Man behöver endast en skiftnyckel och en nyckel för montering/demontering.

Prisförfrågan