Smart base Low fundament

Smart base Low är en version av det här fundamentet med kanaler för eldragning och som ligger så grunt som möjligt. Fundamentet lämpar sig därför utmärkt där fjärrvärme eller annan infrastruktur är nedgrävd, på broar, där det finns källare, osv. Produkten levereras med en förstärkningsplatta och kan användas till förankring av de flesta typer av föremål med eller utan behov av eltillförsel. Smart base Low gör det enkelt att avlägsna föremålen vid skador, i samband med arrangemang och liknande.

Fundamentet tillhandahålls i galvaniserat stål. En rostfri låsmekanism i sidokammaren håller föremålet på plats. Man behöver endast en skiftnyckel och en nyckel för montering/demontering.

Prisförfrågan